Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
| foto z měření: garáž těžké machanizace Karlovy Vary |
CENA ZAMĚŘENÍ
Cenová nabídka je vypracována individuálně s ohledem na požadavky investora a konstrukční náročnost nemovitosti. Zadané úkoly jsme schopni splnit v dohodnutém čase za zajímavé ceny. Pro nezávaznou nabídku nás kontaktujte.
Stavební zaměření standardně zahrnuje:
- dopravu pracovníků na místo měření a zpět*
- vynesení naměřených údajů v elektronické podobě
- výkresovou dokumentaci (půdorysy, pohledy, řezy)
- fotodokumentaci
- technickou zprávu
- data v digitální podobě na CD/DVD
- tištěné paré v požadovaném počtu

Zaměření podlahových ploch standardně zahrnuje:
- dopravu pracovníků na místo měření a zpět*
- vynesení naměřených údajů v elektronické podobě
- půdorysná schemata s vymezením bytových a nebytových jednotek
- fotodokumentaci
- textovou část s popisem každé bytové a nebytové jednotky, seznam místností a velikosti ploch
- data v digitální podobě na CD/DVD
- tištěné paré v požadovaném počtu

Nabídku Vám vypracujeme i v případě, že již máte nabídku jinou. Lehce tak zjistíte, kde se pohybuje objektivní cena.

* Akce: doprava zdarma do 35 km od sídla firmy nebo od pobočky (viz. kontakty)
DPH: ano, jsme plátci dph
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.