Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: rodinný dům Ludíkov, Blansko |
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Ať už měříme byty, provozovny, kanceláře či ředitelská pracoviště vždy usilujeme o ohleduplnost, diskrétnost ve snaze co nejméně narušit obvyklý provoz.
Komunikace možná v češtině a angličtině.
ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI PODLAHOVÝCH PLOCH:
a) měření podlahových ploch bytového domu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. pro prohlášení vlastníka (používá se v případě převodu bytů z družstevního nebo podílového spoluvlastnictví do vlastnictví osobního)
b) měření podlahových ploch panelových domů pro prohlášení vlastníka časově, organizačně i nákladově úspornou metodou
c) zaměření ploch bytů, bytových domů, kanceláří, obchodů, komerčních center, výrobních prostor za účelem stanovení výše nájemného (u nových prostor nebo stávajících prostor tam, kde jsou pochybnosti o správné velikosti, možno vyhodnotit i dle metodiky DIN 277 apod)
d) určení velikosti ploch pro rozpočítání nákladů na energie - teplo
ZAMĚŘENÍ INTERIĚRŮ:
a) přesné zaměření bytů pro potřeby architekta
b) přesné zaměření interiérů firemních objektů pro projekt instalace provozu (prodejna, showroom, gastro provoz, skladovací hala apod)
c) půdorysy prostor pro správu nemovitostí, hygienu
d) technická schémata prodejních, výstavních a společenských prostor zachycující geometrické tvary a velikosti prostor, průchodnost dveřních otvorů, přemístitelný a nepřemístitelný mobiliář, možnosti připojení na elektřinu, kanalizaci (výstavnictví, společenské akce)
STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ:
a) zaměření stávajícího stavu rodinného domu, bytu, bytového domu, budovy, firemního nebo historického objektu (pro rekonstrukci, hypotéku)
b) zaměření pro energetický audit a žádost o dotaci
c) dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace (pasport stavby) dle přílohy č. 7 část 2., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, později změněné vyhláškou č. 62/2013 Sb. (pro stavební úřad)
d) aktualizace a sjednocení roztříštěné a neúplné dokumentace
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ:
a) geometrický plán stavby, vklad do kastru
b) geometrický plán pro vyznačení průběhu věcného břemene
c) vytyčení hranic pozemku
d) vytyčení staveb před zahájením stavebních prací (vytýčení základů, liniových staveb)
e) fotogrammetrické zaměření (vytvoření 3D modelu tvarově komplikovaného objektu)
f) ortofoto plán (snímek v měřítku, který umožňuje odměřování)
g) vrstevnicový plán (zachycení tvaru terénu)
h) geodetická dokumentace odstranění stavby (pro potřeby IPR)
PRÁVNÍ SLUŽBY:
a) prohlášení vlastníka pro převod bytů do osobního vlastnictví, transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (SVJ)
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.