Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: kostel sv.Máří Magdalény Němčice nad Hanou, Prostějov |
O ZAMĚŘENÍ
Zaměření rozdělujeme na stavební, podlahové a geodetické.
Stavební zaměření podrobně charakterizuje nemovitost po stavební stránce. Zabývá se tím, jaký má objekt tvar a velikost, jakou má vnitřní dispozici, uvádí použité materiály, jejich skladbu. Výstupem stavebního zaměření je výkresová dokumentace, která věrně popisuje předmětný objekt. Výkresovou dokumentaci zpravidla tvoří půdorysy, pohledy, řezy, technická zpráva, fotodokumentace, a to v tištěné a digitální podobě. Konkrétní obsah je otázkou dohody v každém individuálním případě.
Stavební zaměření nemovitosti je důležité zejména při rekonstrukci objektu. Dokumentace se pořizuje všude tam, kde původní plány již neodpovídají skutečnosti nebo se vůbec nedochovaly.
Zaměření podlahových ploch je vedle stavebního zaměření další činností, kterou se zabýváme. Určení podlahových ploch bývá u bytových domů, kancelářských center a průmyslových objektů natolik technicky a organizačně komplikované, že jím bývají pověřováni specialisté.
Členové bytových družstev potřebují údaje o podlahových plochách pro stanovení spoluvlastnického podílu v rámci přechodu bytu z družstevního do osobního vlastnictví. Nájemníkům se od podlahové plochy stanovuje výše nájemného. Majitelé kancelářských center a průmyslových objektů využívají kalkulaci ploch pro určení výše nájemného jednotlivým subjektům. Získané údaje mohou využít také odhadci pro výpočet obestavěného prostoru.
Výstupem měření je výkresová dokumentace obsahující půdorysná schemata s uvedením velikosti podlahových ploch.
Geodetické zaměření slouží k zachycení polohy nemovitosti v terénu. Častým případem je geometrický plán novostavby, který je nutný pro kolaudaci a zanesení do katastru nemovitostí.
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.