Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: byt Praha - Staré město |
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kdo zpracovává osobní údaje?

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Discover Czech s.r.o. se sídlem na adrese Zahradní 210, 798 16 Čelechovice na Hané, IČ 26812134, zapsaná pod spisová značka C 63612 u Krajského soudu v Brně (dále jen "správce"). Při zpracování se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "GDPR") a platnými zákony České republiky.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracovávme v tomto rozsahu:

- identifikační údaje: jméno, příjmení

- kontaktní údaje: emailová adresa, telefoní číslo, adresa trvalého bydliště

- údaje o poskytnutých službách

- fakturační údaje: fakturační adresa, IČ a DIČ, číslo účtu

- údaje o chování na našem webu: odkazy, na které klikáte, údaje o zařízeních, ze kterého si náš web prohlížíte, použitou IP adresu a z ní odvozenou polohu, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a verze, údaje získané ze souborů cookies

- údaje o komunikaci: IP adresu

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

V rámci činnosti zpracováváme osobní údaje:

a/ na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, plnění právních povinností nebo

b/ na základě Vašeho souhlasu

Účely zpracování

Poptávky a objednávky služeb

Pokud u nás objednáte službu zpracováváme Vaše osobní údaje na základě následujících důvodů:

1/ Zpracování na základě plnění smlouvy
V případě, že u nás objednáte službu nebo s námi uzavřete smlouvu zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách, fakturační údaje a údaje o komunikaci. Tyto údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli objednávku komunikovat a požadované plnění realizovat. V tomto případě uchováváme osobní údaje po dobu trvání smlouvy.

2/ Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás poptáte, objednáte nebo uzavřete smlouvu uchováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách a údaje o komunikaci na základě oprávněného zájmu za účelem naší vnitřní evidence, kontroly, zasílání nabídek, pro případ Vašich dotazů a dalších požadavků. V tomto případě uchováváme osobní údaje po dobu 10 let od poslední komunikace.

3/ Zpracování na základě plnění právních povinností
Zákonné povinnosti nám ukládají zpracovávat osobní údaje v rozsahu identifikační údaje, kontaktní údaje a fakturační údaje, a to z důvodu dodržování zejména občanského zákoníku, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o účetnictví apod. V tomto případě uchováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy.

Komunikace prostřednictvím různých kanálů

Jestliže s námi komunikujete telefonem, emailem, pozemní poštou budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o komunikaci na základě oprávněného zájmu. Zpracování se tak děje za účelem vyřízení Vašich dotazů, evidence, kontroly. V tomto případě uchováváme osobní údaje po dobu 5 let od poslední komunikace.

Pokud nám udělíte souhlas

Pokud dosud nevyužíváte naše služby a při poskytnutí svých údajů nám udělíte souhlas, můžeme Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zaslání nabídek. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Viz níže.

Monitorování návštěvnosti

Pokud navštívíte náš web zpracováváme údaje o chování na webu na základě oprávněného zájmu za účelem získání informací o provozu. Na jejich základě web analyzujeme, rozšiřujeme, doplňjeme, zjednodušujeme, tedy celkově vypelšujeme naše služby pro Vás. Výstupme jsou statistiky a přehledy zejména návštěvnosti. Naše stránky využívají pro sledování provozu službu třetí strany, která si na Vaše zařízení ukládá cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Cookies je označení pro malé množství dat, které se ukládá do Vašho zařízení a je nezbytné pro správnou funkci zařízení.

Kdo osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává správce a následující třetí strany: státní úřady a instituce, externí mzdový účetní, poskytovatelé IT služeb (webhosting, email, monitorování návštěvnosti), poskytovatelé hlasových služeb (volání, sms).

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje poskytnuté přímo Vámi, osobní údaje získáváme také přímo od Vás při měření návštěvnosti. V některých případech získává správce osobní údaje z veřejných registrů a ty pak uchovává na základě oprávněného zájmu.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- požadovat seznam subjektů, kteří mají přístup k Vaším osobním údajům

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto aktualizovat nebo doplnit

- požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak lze uplatnit jednotlivá práva nebo získat další informace?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na emailovou adresu frantisek.smutny@centrum.cz nebo přímo na Úřad na ochranu osobních údajů.

Datum 25.05.2018

S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.