Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: bytové domy Ostrava - Hrabůvka |
PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ
lokalita: Hradec Králové, Piletice
investor: vlastník
objekt: dílna, sklad
druh práce: zjednodušená dokumentace
popis: Stavební úřad požadoval po majiteli zjednodušenou dokumentaci - pasport stavby.
zajímavost: Poblíž místa je jeden z mnoha pomníků, který připomíná bitvu mezi Prusy a Rakušany z roku 1866 u nedaleké Sadové.
lokalita: Rudoltice, Šumperk
investor: vlastník
objekt: bývalý zájezdní hostinec
druh práce: kompletní stavební dokumentace
popis: K objektu existovalo nekompletní zaměření, které bylo potřeba zkontrolovat, chybějící části doměřit, zkompletovat a dát do souladu s požadavky architekta.
zajímavost: Stavba, nacházející se v původně německé obci, sloužila jako hostinec, gasthaus. V přízemí hospoda, v patrech hostinské pokoje, tančírna. Investorem byl místní rychtář sídlící na barokní rychtě v sousedství. Budova byla postavena mimořádně přesně, na materiálu se nešetřilo. Přestože téměř v každé místnosti stály kamna, nad střechu vychází jen jeden komín. Najdete ho? Gashaus i nedaleká škola byly údajně inspirovány alpskou architekturou, původní stavební vzory se ale dosud dohledat nepodařilo...
lokalita: Praha - Nové Město
investor: nájemce
objekt: restaurace, bistro
druh práce: půdorysy
popis: V rámci rekonstrukce interiéru restaurace s italskou kuchyní byl vypracován přesný půdorys podlaží pro potřeby architekta i návrh gastro provozu.
lokalita: Brno - střed - Veveří
investor: SVJ
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka - aktualizace
popis: Stávající SVJ mělo byty zaměřené dle 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů (bytový zákon). Během let došlo v některých jednotkách ke změnám a vyvstaly pochybnosti o přesnosti ploch. SVJ se rozhodlo pořídit zaměření nové, přesné, dle platné legislativy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).
lokalita: Chrudim
investor: realitní kancelář
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka - schémata
popis: Po zaměření podlaží byly vykresleny schémata a kalkulovaná podlahová plocha jednotek pro výpočet spoluvlastnických podílů.
zajímavost: V Chrudimi, půvdní slavníkovské državě, bylo za Přemyslovců vystavěno hradiště, za Přemysla Otakara II. přebudované na město. V hradišti zemřel kníže Břetislav I. Rodák Josef Ressel vynalezl lodní šroub, kuličkové ložisko, lis.
lokalita: Hradec králové
investor: majitelé
objekt: provozovny
druh práce: dokumentace provozoven
popis: K provozovnám byly nakresleny půdorysy pro zjištění přesné velikosti pronajímaných ploch a vykreslena půdorysná schémata pro prezentaci obchodních prostor zájemcům.
zajímavost: V období slovanského osídlení stávalo na soutoku Labe a Orlice slavníkovské hradiště, po sjednocení českých kmenů přešlo pod vládu Přemyslovců.
lokalita: Prostějov
investor: právnická osoba
objekt: činžovní dům
druh práce: podklad pro prohlášení a vlastní prohlášení
popis: Úkolem bylo vyhotovení podkladu pro prohlášení vlastníka pro právníka, který vypracoval prohlášení.
zajímavost: Vybraní slavní rodáci Prostějova: Edmund Husserl (filosof, zakladatel fenomenologie), Jiří Wolker (český básník), Otto Wichterle (chemik, vynálezce kontaktních čoček, silonového vlákna)
lokalita: Popůvky u Brna
objekt: geodetické práce
druh práce: geometrické plány
popis: Před výstavbou stavby občanské vybavenosti bylo třeba vytýčit hranice pozemků, zaměřit polohu vrtů a oddělit části pozemků.
lokalita: Olomouc
investor: nový majitel
objekt: historický dům
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Úplná výkresová dokumentace domu v historickém jádru Olomouc pro pořeby banky a rekonstrukce.
zajímavost: V blízkém okolí je řada míst spojených s nejstarší historií města či významnými událostmi: Předhradí (dnešní Biskupské nám.), Olomoucký hrad (dnešní Václavské nám.), v kapitulním děkanství (dnes Arcidiecezní muzeum) zavražden v roce 1306 poslední Přemyslovec Václav III, v katedrále sv. Václava složil 11 letý W.A. Mozart 6. symfonii.
lokalita: Liberec
investor: společenství vlastníků jednotek
objekt: polyfunkční dům
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Vyhotoveny půdorysy jednotek bytového domu, ze kterých soudní znalec vykalkuloval podlahovou plochu dle starého a nového občanského zákoníku.
zajímavost: V bývalé německé čtvrti žil sudetský němec a válečný zločinec Konrad Henlein, který se jako šéf Sudetoněmecké strany podílel na rozbití Československa.
Z Liberce pocházel král komiků Vlasta Burian.
lokalita: Rohatec
investor: architektonický atelier / Karel Kaňák s.r.o.
objekt: výrobní haly
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Výrobní firma potřebovala rozšířit prostory pro podnikaní. Po vypracování skic byly stávající výrobní objekty zaměřeny pro studii a projekt.
lokalita: Kyjov
investor: právnická osoba
objekt: objekt garáží
druh práce: zjednodušená dokumentace
popis: Katastrální úřad požadoval po majiteli vypracování geometrického plánu, stavební úřad vyhotovení zjednodušené dokumentace (pasport stavby).
zajímavost: Nedaleko žil svérázný amatérský malíř a fotograf Miroslav Tichý. Ručně vyrobeným fotoaparátem pořizoval snímky přesvětlené, podsvětlené, nedoostřené, poškrábané což vytvořilo s kompozici jedinečnou atmosféru.
lokalita: Brno - Královo Pole
investor: majitel
objekt: bytový dům
druh práce: podlahové plochy pro prohlášení
popis: Vymezeny jednotky v bytovém domě a zjištěna velikost podlahových ploch pro stanovení spoluvlastnického podílu při přechodu bytů do osobního vlastnictví.
zajímavost: Dům projektovaný v roce 1899 vzbuzoval zájem sousedů pro koupelny, které byly od začátku součástí dispozice bytů.
lokalita: Pardubice
investor: ČD - Telematika a.s., Informační Systémy, člen skupiny ČD
objekt: administrativní budova
druh práce: výkresová dokumentace (pasport stavby)
popis: Pro rekonstrukci i potřeby stavební sekci drážního úřadu vypraována stavební dokumentace administrativního objektu (pasport stavby).
zajímavost: Na centrálním hřbitově v Pardubicích odpočívá vedle architekta Ladislava Machoně mimořádně talentovaný český projektant a stavitel železničních tratí Jan Perner.
lokalita: Olomouc
investor: majitel BD
objekt: bytový dům
druh práce: podklad pro prohlášení
popis: V rámci akce vypraován podklad pro prohlášení vlastníka, tj.zejména kalkulace podlahových ploch a půdorysná schemata podlaží.
lokalita: Opava
investor: architektonický atelier
objekt: bývalý výrobní areál
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Před demolicí areálu bylo nutné zaměřit stávající stav nemovitosti a vypracovat projekt pro odstranění stavby.
zajímavost: V roce 1867 se v Opavě narodil básník Vladimír Vašek, známý pod literárním pseudonymem Petr Bezruč.
lokalita: Ústí nad Orlicí
investor: Státní veterinární správa
objekt: objekt garáží
druh práce: pasport stavby
popis: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) požadoval při převodu majektu uvedení stavu do souladu s legislativou, tedy vytvoření zjedodušené dokumentace pro potřeby stavebního úřadu.
lokalita: Brno
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka - podlahová plocha
popis: Požadavkem investora bylo zjištění podlahových ploch všech bytových a nebytových jednotek.
zajímavost: Dům postavila německá rodina, v bytech žilo německy hovořící obyvatelstvo, Češi bydleli v pavlačové přístavbě ve dvoře. O nemovitost pečoval domovník. Po odsunu se do uvolněných prostor přestěhovaly rodiny, které přišly po bombardování města o střechu nad hlavou.
lokalita: Praha - Holešovice
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: podlahová plocha
popis: Byly naměřeny a kalkulovany podlahové plochy pro prohlášení vlastníka.
zajímavost: Před železniční stanicí Praha Bubny je instalován památník Aleše Veselého Brána nenávrtna, který označuje místo odkud bylo v letech 1941-1945 deportováno 50 000 židovských občanů Československa do ghet v Lodži a Terezíně.
lokalita: Brno
investor: ČD - Telematika a.s.
objekt: administrativní budova
druh práce: pasport stavby
popis: Pro potřeby drážního stavebního úřadu byla vyhotovena zjednodušená dokumentace stavby.
zajímavost: Nedaleko se nachází největší židovský hřbitov na Moravě, na kterém odpočívá herec Hugo Hass, rabín Richard Feder, architekt Otto Eisler (stavební firma Eisler realizovala Palác Morava Brno, Hotel Avion Bohuslava Fuchce nebo Vilu Tugendhat) a další. Kromě setkání s jinou kulturou je návštěva zážitkem estetickým i meditativním.
lokalita: Ostrava - Moravská Ostrava
investor: architekt, vlastník Magistrát města Ostravy
objekt: administrativní budova
druh práce: kompletní výkresová dokumentace
popis: Pro projekt bylo třeba vypracovat přesnou výkresovou dokumentaci nemovitosti.
zajímavost: Jedná se o architektonicky hodnotnou stavbu v rondokubistickém slohu z počátku minulého století autora Pavla Janáka.
lokalita: Praha - Hloubětín
investor: JT-Invest s.r.o., facility management
objekt: administrativní budova
druh práce: půdorysy podlaží
popis: K většímu kancelářskému objektu neexistovala ucelená výkresová dokumentace. Požadavkem bylo vypracovat půdorysy pro stavební úpravy kancelářských prostor, určit velikosti ploch pro pronájem a nakreslit schemata pro prezentaci relaitním kancelářím a klientům.
lokalita: Praha - Nusle
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: velikost podlahových ploch
popis: Při transformaci družstva na SVJ bylo třeba přesně stanovit velikosti podlahových ploch bytových a nebytových jednotek.
zajímavost: Poblíž se nachází legendární pražská hospoda založená kuchařským rodem Baštů Restaurace u Bashnetů. K její slávě přispěl i štamgast Jaroslav Hašek, který vložil zmínku o podniku do úst vojáku Švejkovi. Snad ne náhodou se po dobrém jídle říká: To je bašta!
Ostatní zajímavosti již radostné nejsou. Nedaleko se nachází Pankrácká sekyrárna, sídlo bývalého státního soudu (Milada Horáková) či dům Čiklova 19, kde v roce 1941 zastihlo gestapo členy slavné domácí odbojové skupiny Tří králů, hrdiny a vlastence pplk. Josefa Mašína, št.kpt. Václava Morávka a radiotelegrafistu Františka Peltána.
lokalita: Brno - Židenice
investor: majitel
objekt: bytový dům
druh práce: podklad pro prohlašení vlastníka
popis: Komplikované vlastnické vztahy v bytovém domě uspořádalo rozdělení na jednotky zaměřením bytů a následným vypracováním prohlášení vlastníka.
zajímavost: V sousední ulici se nachází rodný dům spisovatele Bohumila Hrabala.
lokalita: Olomouc
investor: majitel
objekt: bytový dům
druh práce: měření podlahových ploch
popis: V domě, který se nachází v historických uličkách centra města, byly vymezeny bytové a nebytové jednotky a stanovena velikost spoluvlastnických podílů pro prohlášení vlastníka.
lokalita: Karlovy Vary
investor: Povodí Ohře, státní podnik
objekt: garáž těžké machanizace
druh práce: úplná výkresová dokumentace
popis: Před změnou způsobu užívání byla vyhotovena výkresová dokumentace, která byla určena pro stavební úřad a pro vypracovní požárně bezpečnostního řešení stavby.
zajímavost: Karlovy Vary leží na soutoku řeky Ohře a Teplé. V působivém prostoru Zítkovy Mlýnské kolonády a jejím okolí výsťuje několik desítek termálních pramenů.
lokalita: Uherské Hradiště
investor: majitel
objekt: byt
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Architekt potřeboval pro projekt rekonstrukce stávající stav bytu, který se nacházel v bytověm domě nedaleko centra města.
lokalita: Brno - Veveří
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: podklady pro prohlášení vlastníka
popis: Měření bytových, nebytový jednotek a zpracování získaných dat do formy podkladu pro prohlášení vlastníka.
zajímavost: Na konci II.světové války byl dům zasažen leteckou bombou, což je dodnes patrné na sníženém nároží, nedaleko bydlel básník Jan Skácel, rodák z Vnorov.
lokalita: Brno
investor: majitel
objekt: nájemní dům
druh práce: podklad pro prohlášení vlastníka budovy
popis: V samém centru Brna, několik kroků od náměstí Svobody, se nachází dům pronajímaný na restaurace, obchody, kanceláře a byty. V rámci připravovaného převodu bytového družstva na SVJ bylo provedeno zaměření ploch.
lokalita: Brno
investor: majitel
objekt: bytový dům
druh práce: podklad pro prohlášení
popis: Požadavkem bylo vypracovat podklad prohlášení vlastníka bytového domu v centru města. Údaje byly naměřeny tak, aby z nich bylo možné později nakreslit stavební výkresovou dokumentaci pro rekonstukci domu prohlášeného za památku.
lokalita: Praha - Chodov
investor: majitel
objekt: bytový dům
druh práce: geodetické práce
popis: Vytýčení hranice pozemku a vytýčení základů bytového domu.
lokalita: Skoronice, Hodonin
investor: Římskokatolická farnost Vracov
objekt: kostel sv. Floriána
druh práce: úplná dokumentace
popis: Během postupné rekonstrukce kostela vytvořila každá profese stávající stav pro svoje účely. Investor měl ve výsledku řadu dílčích dokumentací, které musel opakovaně hradil. Rozhodl se pořídit kompletní zaměření, tedy jednotný materál, ze kterého se bude vycházet.
zajímavost: Vlčnov, Kunovice, Hluk a Skoronice jsou čtyři obce, ve kterých se jede tradiční jízda králů.
lokalita: Brno - střed
investor: majitel
objekt: bytový dům
druh práce: kompletní dokumentace
popis: Pro stavební úpravy nemovitosti byla vytvořena výkresová dokumentace.
lokalita: Plzeň
investor: Gastro Mach, s.r.o.
objekt: výrobní objekt
druh práce: půdorys 1NP
popis: K přízemnímu objektu s rovnou střechou byl vypracován půdorys pro projekt profesionálního kuchyňského provozu.
lokalita: Praha 6 - Liboc
investor: majitel
objekt: RD
druh práce: prohlášení vlastníka
popis: Historickou nemovitost s komplikovanějším půdorysem bylo třeba rozdělit na jednotky před prodejem jedné z částí.
lokalita: Liberec
investor: majitel
objekt: byt
druh práce: půdorys
popis: Půdorys bytu nechala majitelka vyhotovit před plánovaným prodejem.
lokalita: Ústí nad Labem
investor: ČD - Telematika a.s.
objekt: administrativní budova
druh práce: pasport stavby
popis: Pro stavebí sekci drážního úřadu byla vypracována zjednodušená dokumentace stavby, a to takovým způsobem, aby mohla být použita i pro případné další stavební úpravy.
zajímavost: Mezi dominantami města zámečkem Větruší a zříceninou Střekovem, na břehu Labe, byla na konci devadesátých let postavena skupinou nadšenců replika historické dřevěné plachetnice Victoria, na které obepluli svět (kniha Idioti na plavbě kolem světa, Ivan Orel).
lokalita: Třebíč
investor: majitel
objekt: skladovací hala
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Pro žádost o dotaci na zateplení haly byla vypracována kompletní stavebni dokumentace.
lokalita: Brno - Královo Pole
investor: majitelé
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka, půdorysy
popis: Spolupajitelé se rozhodli rozdělit nemovitost. Za tímto účelem nechali vyhotovit prohlášení vlastníka a půdorysy podlaží pro potřeby architekta.
lokalita: Příbor
investor: Městský úřad Příbor
objekt: bytový dům
druh práce: stavební výkresová dokumentace
popis: Pro budoucí opravy a zateplení domu nechalo město vypracovat stavební dokumentaci budovy včetně kalkulace ploch bytových jednotek pro upřesnění výše nájemného.
zajímavost: Příbor je rodištěm Sigmunda Freuda, lékaře neurologa, psychologa a zakladatele psychoanalýzy. Německy mluvící židovská rodina pocházející z Haliče se během jeho dětství přestěhovala do Vídně, kde Freud prožil celý život. Zemřel v emigraci v Londýně, kam se krátce před smrtí uchýlil před nacismem.
lokalita: Třebíč
investor: Elektro - ing.Klíma s.r.o.
objekt: průmyslový objekt
druh práce: stavební dokumentace
popis: Pro energetický audit a rekonstrukci většího průmyslového objektu byla vypracována stavební dokumentace stávajícího stavu.
zajímavost: Budova bývalé barevny byla za první republiky součástí Baťova obuvnického impéria.
Citlivě udržovaný zámek a bazilika sv. Prokopa vytváří mimořádnou atmosféru, kterou umocňují nedaleké křivolaké uličky židovské čtvrti.
lokalita: Plzeň
investor: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
objekt: sklad
druh práce: zjednodušená dokumentace
popis: Ke skladu v areálu určeném pro odpadové hospodářství byla vypracována zjednodušená dokumentace pro potřeby stavebního úřadu.
zajímavost: Restaurace u Salzmannů připomíná dodnes formana Martina Salzmanna, který založil slavný plzeňský hostinec a jako první přivezl do Prahy soudek nového plzeňského piva krejčímu Pinkasovi (1843).
lokalita: Brno - střed
investor: nájemníci
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka
popis: Nájemníci plánovali zakoupení nemovitosti od magistrátu, založení SVJ a rozpočítání kupní ceny dle výše jednotlivých podílů.
lokalita: Karviná
investor: atelier
objekt: mlynářské stavení
druh práce: kompletní výkresová dokumentace
popis: Obytná část mlýna byla v dezolátním stavu. Pro žádost o dotaci bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu, studie a zkalkulován rozpočet.
zajímavost: Rozvoj Karviné ovlivnila výhodná poloha na cestě z Uher do Pobaltí a nález černého uhlí v 18. století. Původní Karviná kvůli těžbě zanikla, na místě označeném Karviná - Doly ji připománá kostel. Vlivem důlní činnosti došlo k poklesu terénu spolu s kostelem o 37 m a naklonění stavby o 6,8°, což je dvakrát více než šikmá věž v italské Pise.
lokalita: Praha 1 - Hradčany, Pražský hrad
investor: Lobkowicz Events Management, s.r.o., facility management
objekt: Lobkowiczký Palác
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Z důvodů pořádání společenských a kulturních akcí bylo třeba podrobně zaměřit vybrané prostory. Kromě geometrického tvaru a velikosti ploch sálů zachycovala ucelená dokumentace průchodnost dveřních otvorů pro stěhování exponátů, nepřemístitelný historický nabytek, podchodné výšky lustrů, možnosti připojení na elektřinu apod. Výkresy byly použity i pro profesisty, a to pro projekci i zachycení stavajícího vedení elektřiny, odpadů, počítačových sítí i zabezpečení objektu.
zajímavost: Lobkowiczký palác je jedinou nemovitostí v areálu Pražského hradu, která je v soukromém vlastnictví a nepatří tedy ani státu ani katolické církvi. Z bohaté historie jen výčtem: úkryt místodržících po druhé pražské defenestraci (1618), Polyxena z Lobkovic a Pražské Jezulátko (1628), František Maxmilián Lobkowicz a Ludwig van Beethoven, podpora stavby Národního divadla, kancelář premiéra nově vzniklé republiky (1918).
lokalita: Praha - Hostivař
investor: Hajdu Flowers Export, s.r.o.
objekt: distribuční sklad
druh práce: půdorys, velikosti ploch
popis: Majitel připravoval skladovací halu k pronájmu. V této souvislosti bylo třeba vyhotovit stavební dokumentaci půdorysu pro nutné stavební úpravy a zkalkulovat velikost ploch pro stanovení nájemného.
lokalita: Dubany, Prostějov
investor: majitel
objekt: hospodářská usedlost
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Z důvodů plánovaných stavebních úprav byla pro potřeby architekta vypracována výkresová dokumentace.
lokalita: Hostivice, Praha - západ
investor: Soufflet Agro a.s.
objekt: administrativní budova
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Pro energetický audit byla vypracována výkresová dokumentace.
zajímavost: V sousední obci Chýně se nachází nejstarší fungující porevoluční minipivovar.
lokalita: Praha - Řeporyje
investor: Soufflet Agro a.s.
objekt: administrativní budova
druh práce: výkresová dokumentace
popis: K administrativní budově byla vypracována výkresová dokumentace stávajícího stavu, jako součást energetického auditu.
lokalita: Kyjov
investor: Kaufland Česká republika v.o.s.
objekt: obchodní centrum
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Úkolem bylo zjištění přesné plochy koncesionáře dle DIN 277 pro stanovní nájemného.
lokalita: Kojetín, Přerov
investor: Soufflet Agro a.s.
objekt: administrativní budova
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Přáním majitele bylo vytvoření stavební výkresové dokumentace pro potřeby energetického auditu budovy.
lokalita: Brno - střed
investor: majitel
objekt: byt
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Před prodejem bytu potřeboval majitel přesnou velikost ploch, dále požadoval schema půdorysu pro realitního makléře a stavební výkresovou dokumentaci.
lokalita: Liberec
investor: ČD - Telematika a.s.
objekt: servisní budova
druh práce: zjednodušená dokumentace, pasport stavby
popis: K nemovitosti bylo potřeba vytvořit pasport stavby pro potřeby stavebního úřadu.
zajímavost: Panorama města dotváří okolní hory spolu se stavbou vysílače na Ještědu arch. Hubáčka. Mezi ním a horní stanicí lanovky stával objekt provizorního televizního vysílače odkud v srpnu 1968 hovořili v posledním svobodném vysílání Václav Havel a Jan Tříska.
lokalita: Pardubice
investor: majitel nemovitosti
objekt: bytový dům
druh práce: podlahová plocha, prohlášení vlastníka
popis: V bytovém domě byly vymezeny bytové jednotky, naměřeny podlahové plochy a následně vypracováno prohlášení vlastníka za účelem uspořádání majetkových poměrů rodiny.
lokalita: Strážné, Trutnov
investor: majitel
objekt: rekreační chata
druh práce: stávající stav
popis: Krkonošskou roubenku nedaleko Špindlerova Mlýna čekala rekonstrukce. Před ní bylo třeba zaměřit stávající stav pro následný architektonický návrh.
lokalita: Olomouc
investor: ČD - Telematika a.s.
objekt: administrativní objekt
druh práce: zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
popis: Investor požadoval vypracování zjednodušené dokumentace pro potřeby Stavební sekce Drážního úřadu. Pro administrativní budovu o celkové délce 54 m byl také vypracován předběžný stavebně-technický průzkum pro určení únosnosti podlah.
lokalita: Praha - Staré město
investor: majitel (USA)
objekt: byt
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Majitel potřeboval výkresovou dokumentaci pro projekt rekonstrukce dvoupodlažního bytu s terasou, ze kterého byl výhled na panorama Starého města.
lokalita: Dolní Údolí, Jeseník
investor: architektonický atelier / majitel
objekt: rekreační areál
druh práce: zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
popis: Výkresová dokumentace byla použita pro pasport stavby, studii, projekt a projekt bouracích prací.
lokalita: Ostrava - Moravská Ostrava
investor: architektonický atelier / Magistrát města Ostravy
objekt: bytový dům
druh práce: plné stavební zaměření
popis: Pro studii a projekt bylo třeba vytvořit stavební dokumentací nemovitosti v elektronické a tištěné podobě.
lokalita: Olomouc
investor: vlastník
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka
popis: V domě bylo třeba vymezit bytové jednotky kvůli dělení majetku mezi spolumajiteli.
lokalita: Rokytnice nad Jizerou, Semily
investor: majitel
objekt: tovární areál
druh práce: vytýčení hranic pozemků
popis: V rámci práce byly vytýčeny hranice pozemků bývalého továrního areálu a provedena kontrola polohy stávajícího oplocení.
lokalita: Ploskovice, Litoměřice
objekt: bytový dům
druh práce: plné stavební zaměření
popis: K nemovitosti z 50. let se nedochovala žádná dokumentace. Majitel nechal provést zaměření a vypracování výkresové dokumentace pro budoucí projekt rekonstrukce.
zajímavost: V obci se nachází zámek, na který v létě zajížděl z Prahy nebo Zdib penzionovaný rakouský císař a český král Ferdinand I. Dobrotivý. Romantický vzhled zámku přilákal mnoho filmových tvůrců: Princ a Večernice (Václav Vorlíček 1978), Jára Cimrman ležící, spící (Ladislav Smoljak 1983), Amadeus (Miloš Forman 1984), Odcházení (Václav Havel 2010).
V nedalekém Terezíně byl za Rakouska-Uherska vězněn Gavrilo Princip (atentát na následníka Františka Ferdinanda dEste a manželku Žofii Chotkovou), za nacismu pak Dr. Milada Horáková (popravena komunistickým režimem na začátku padesátých let).
lokalita: Olomouc
investor: Státní správa hmotných rezerv
objekt: budova
druh práce: kompletní zaměření
popis: Před plánovanou rekonstrukcí pořídil investor stavební výkresovou dokumentaci. Charakteristická místa byla na fasádě zaměřena geodeticky.
lokalita: Ostrava - Hrabůvka
objekt: rodinný domek
druh práce: krov nemovitosti
popis: Pro potřeby architekta byl zaměřen stávající stav krovu v 2 NP a na půdě, a to pro připravovanou studii půdní vestavby.
lokalita: Praha 8 - Libeň
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: prohlášení vlastníka
popis: Bytové družstvo připravovalo přechod bytů do osobního vlastnictví, prodej půdních prostor, stavbu výtahu a opravu fasády. Byla naměřena podlahová plocha bytových jednotek pro prohlášení vlastníka a pro interní pořeby investora zjištěny rozměry společných prostor (sklep, schodiště, půda).
zajímavost: Poblíž bydlel osobitý český spisovatel Bohumil Hrabal (1914 - 1997). Malou místnost, která dříve sloužila jako kovářská dílna, nezamykal, když na něj v noci zaklepal opilec, nechal ho u sebe přespat.
lokalita: Bruntál
investor: Kaufland Česká republika v.o.s.
objekt: obchodní centrum Kaufland
druh práce: podlahová plocha
popis: Měření velikosti podlahové plochy koncese pro stanovení nájemného.
lokalita: Brno
objekt: bytový dům
druh práce: podlahová plocha
popis: Úkolem akce bylo vymezení bytových a nebytových jednotek a následný převod vybraných jednotek do osobního vlastnictví. Tím se otevřela možnost čerpat úvěr na pořízení a jejich rekonstrukci.
lokalita: Karviná
investor: Kaufland Česká republika v.o.s.
objekt: obchodní centrum Kaufland
druh práce: podlahová plocha
popis: Požadavkem investora bylo přesné zjištění velikosti pronajaté plochy novému koncesionáři.
lokalita: Olomouc
investor: majitel nemovitosti
objekt: dům s bytovým jednotkami
druh práce: půdorysy
popis: K domu s bytovými jednotkami neexistovaly půdorysy podlaží, které požadoval úřad při výplatě příspěvku na bydlení.
lokalita: Měšice, Praha - východ
investor: stavební společnost
objekt: stavba RD
druh práce: geodetické práce - vytýčení základů
popis: Vytýčení skrývky a půdorysně členitých základů novostavby rodinného domu bylo prvním krokem výstavby.
lokalita: Děčín
investor: stavební společnost
objekt: přístavba OC Kaufland
druh práce: podlahová plocha
popis: Pro jednotlivé nájemce byla změřena podlahová plocha dle DIN 277.
zajímavost: Nedaleko se nachází pozdněgotický Staroměstský most přes Ploučnici vystavěný v 16. století.
lokalita: Drnholec, Břeclav
investor: majitel
objekt: rodinný dům
druh práce: geometrický plán
popis: K nemovitosti byl vyhotoven geometrický plán pro zápis aktuálního stavu do katastru nemovitostí.
lokalita: Děčín
investor: stavební společnost
objekt: přístavba OC Kaufland
druh práce: geodetické práce
popis: V rámci stavby byly prováděny následující práce: zaměření přeložek sítí a zaměření nových přípojek, vytýčení základových patek, vytýčení rohů budovy, GDSP (geodetická dokumentace stavby po dokončení – okolí stavby), geometrický plán
lokalita: Brandýs nad Labem
investor: stavební společnost, památková péče
objekt: svah nad opěrnou zďí bastionu zámku
druh práce: vrstevnicový plán
popis: V další fázi opravy bastionu byl proveden vrstevnicový plán svahů nad opěrnou zdí.
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí
investor: majitel
objekt: rodinný dům
druh práce: geometrický plán
popis: Rodinný dům prošel stavebními úpravami, pro kolaudaci bylo potřeba vyhotovit geometrický plán pro zanesení skutečného stavu do katastru.
lokalita: Brno
investor: nájemce
objekt: byt
druh práce: výkresová dokumentace bytu
popis: Nájemce rekonstruoval byt v centru města, Magistrát města - jako vlastník - požadoval dokumentaci skutečného stavu po provedených úpravách.
lokalita: Praha 1 - Nové Město
investor: majitel
objekt: bytový dům, restaurace
druh práce: stavební dokumentace restaurace a historických oken
popis: V rámci akce byly stavebně zaměřeny prostory restaurace a vyhotovena výkresová dokumentace stávajícího stavu dosluhujících oken dle požadavku památkářů.
zajímavost: Restauraci založenou roku 1865 navštěvovali pěvci nedalekého Národního divadla, skladatelé Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, v 70. a 80. létech minulého století významní disidenti včetně Václava Havla.
lokalita: České Budějovice
investor: majitelé
objekt: bytový dům
druh práce: podlahová plocha
popis: Spolumajitelé se rohodli rozdělit bytový dům tak, aby bylo jednoznačné, které prostory kdo z domu vlastní. Z tohoto důvody bylo sepsáno prohlášení vlastníka a vypracováno zaměření podlahových ploch.
lokalita: Ostrava - Slezská Ostrava
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: podlahové plochy
popis: Pro založeni SVJ bylo třeba změřit podlahové plochy bytů dle metodiky definované v nařízení vlády a vypracovat prohlášení vlastníka.
lokalita: Rokytnice nad Jizerou, Semily
investor: majitel
objekt: továrnická vila
druh práce: stavební zaměření
popis: Úkolem bylo vypracovat kompletní stavebni dokumentaci stávajícího stavu staré továrnické vily z roku 1823 pro pořeby architekta (studie, projekt rekonstrukce).
zajímavost: Do nedaleké obce Paseky nad Jizerou zasadil Karel Václav Rais román Zapadlí vlastenci odehrávající se ve 40. letech 19. století. Předlohou mu byly zápisky pomocného učitele Věnceslava Metelky, který se jako samouk vyučil houslařskému řemeslu. Z jeho tradice vzešla krkonošská houslařská škola dodnes pokračující v rodech Pilařů, Špidlenů a Vedralů.
lokalita: Ohrobec, Praha - západ
investor: majitel
objekt: rodinný dům
druh práce: geometrický plán
popis: Po dokončení novostavby byl vytvořen geometický plán, stavba zapsána do kastru nemovitosti a zkolaudována.
lokalita: Praha 4 - Braník
investor: Reality JaK, s.r.o.
objekt: bytový dům
druh práce: podlahová plocha
popis: Majitel požadoval rozdělení domu na bytové jednotky za účelem jejich prodeje. Z tohoto důvodu byly naměřeny velikosti podlahových ploch, jako podklad pro prohlášení vlastníka.
lokalita: Borovnice, Trutnov
investor: majitel
objekt: bývalá fara
druh práce: stavební výkresová dokumentace
popis: Investor zakoupil budovu bývalé fary, která později sloužila jako obecní úřad, zdravotní středisko a knihovna. Před rekonstrukcí nechal nejprve pořídit stavební výkresovou dokumentaci.
lokalita: Svojanov u Borušova, Svitavy
investor: majitel
objekt: pozemky
druh práce: vytyčení hranic pozemků
popis: Vytyčení hranic pozemků bylo provedeno vyznačením lomových bodů, které byly předány vlastníkovi za přítomnosti majitelů sousedních nemovitostí, vyhotoven byl vytyčovací náčrt a protokol.
lokalita: Hnojník, Frýdek-Místek
investor: ERA Reality Česká republika / BESKYD CARGO s.r.o.
objekt: areál dopravní společnosti
druh práce: vymezení nebytových jednotek
popis: Areál firmy zabývající se kamionovou přepravou spoluvlastnili dva majitelé, kteří se rozhodli pro rozdělení budov a pozemků tak, aby bylo jasné, kdo co konkrétně vlastní. V rámci akce byly u průmyslové haly a administrativní budovy vymezeny dvě jednotky.
lokalita: Kyjov
investor: Realitní kancelář STING
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: V nemovitosti chybělo propojení prvního a druhého nadzemního podlaží. Realitní kancelář nechala vypracovat výkresovou dokumentaci stávajícího stavu, na základě které bylo navrženo a relizováno schodiště.
lokalita: Vranova Lhota, Svitavy
investor: majitel
objekt: rodinný dům
druh práce: geometrický plán
popis: V rámci hypotéky požadovala banka vytvoření geometrického plánu pro část nemovitosti, která nebyla zanesena do katastru.
lokalita: Postoupky, Kroměřiž
investor: majitel
objekt: budova bývalého mlýna
druh práce: stavební výkresová dokumentace
popis: Mlýn s okolními rybníky, fragmenty technologie, velkorysé prostory - to vše zachovává ducha tohoto místa až do dnešních dnů. Majitelé podnikli několik důležitých oprav na záchranu stavby a nechali vypracovat stavební výkresovou dokumentaci, aby se mohli rozhodnout, jakým nejvhodnějším způsobem nemovitost rekonstruovat.
lokalita: Brázdím, Praha - východ
investor: majitel
objekt: rodinný dům
druh práce: geometrický plán
popis: Majitelka si vzala na rekonstrukci nemovitosti hypotéku. Podmínkou banky bylo vyhotovit geometrický plán rodinného domu a jeho zanesení do katastru.
lokalita: Prostějov
investor: majitel nemovitosti
objekt: bytový dům
druh práce: zjištění velikosti podlahových ploch
popis: Pro vypracování prohlášení vlastníka byl dům rozdelělen na jednotlivé bytové a nebytové jednotky a zjištěna velikost podlahových ploch.
lokalita: Praha 8 - Libeň
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: stanovení velikosti podlahových ploch
popis: Nájemníci zakoupili od obce bytový dům a zjistili podstatné rozdíly ve velikosti podlahových ploch používaných pro výpočet nájemného. Z tohoto důvodu přistoupilo družstvo ke kompletnímu přeměření všech 24 bytových a 4 nebytových jednotek.
zajímavost: Tabulka na domě připomíná povodeň v roce 2002, kdy hladina vody dosahovala 2 metrů.
lokalita: Praha 5 - Jinonice
investor: právnická osoba
objekt: kancelářský objekt
druh práce: zjištění velikosti podlahových ploch
popis: Nové kancelářské prostory byly přesně zaměřeny a na základě velikosti plochy bylo stanoveno nájemné.
lokalita: Praha 1 - Malá Strana, Kampa
investor: společenství vlastníků jednotek
objekt: historický bytový dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: V rámci projektu bylo provedeno detailní zaměření fasády historického domu pro potřeby grantu. Dále byla vytvořena kompletní výkresová dokumentace celé budovy.
zajímavost: V sousedním domě žil do své smrti český herec Josef Vinklář.
lokalita: Brandýs nad Labem
investor: stavební společnost, památková péče
objekt: opěrná zeď bastionu zámku
druh práce: fotogrammetrické zaměření a ortofoto plán
popis: Před zahájením stavebních prací byla zeď bastionu zámku fotogrammetricky zaměřena (vytvořen její 3D model) a pořízen její ortofoto plán (fotografie v měřítku umožňující odměřování).
lokalita: Hradec nad Moravicí, Opava
investor: atelier, soukromá osoba
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Majitel nemovitosti, významný český podnikatel, požádal architektonický atelier o provedení úprav rodinného domu. Úkolem číslo jedna bylo vytvoření výkresové dokumentace.
lokalita: Šternberk, Olomouc
objekt: vila
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Investor zakoupil větší vilu ze třicátých let minulého století a spolu s ní získal zbytky původních plánů. Úkolem bylo vypracovat kompletní stavební dokumentaci v elektronické podobě pro potřeby architekta (půdorysy, pohledy, řez, fotodokumentace).
lokalita: Uhřičice, Přerov
objekt: rodinný dům
druh práce: dokumentace skutečného provedení stavby
popis: K rodinnému domu po generální rekonstrukci neexistovala výkresová dokumentace. Stavební úřad uložil majiteli provést pasport stavby (tedy pořídit zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby) ve smylu vyhlášky 499/2006 Sb. Pro pořeby katastru byl dům zaměřen geometrem.
lokalita: Stadice, Ústí nad Labem
objekt: rodinný dům - zemědělská usedlost
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Nákup nemovitosti bylo třeba financovat pomocí hypotéky. Budoucí majitel se rozhodl pořídit výkresovou dokumentaci stavby pro účely banky, kterou zároveň využil jako podklad pro stavební projekt na rekonstrukci nemovitosti.
zajímavost: Obec Stadice je v národním povědomí známá jako místo odkud pocházel Přemysl Oráč. Kamená deska v obci označuje místo dvorce, kde mýtický zakladatel rodu Přemyslovců žil a památník s pluhem pak pole, ze kterého byl povolán na Vyšehrad do Prahy.
lokalita: Praha 2 - Vyšehrad
investor: právnická osoba
objekt: bytový dům
druh práce: velikost podlahových ploch
popis: Majitel bytového domu požadoval provést kontrolní přeměření podlahových ploch bytových a nebytových jednotek za účelem upřesnění výše nájemného.
lokalita: Praha 2 - Nové Město
investor: právnická osoba
objekt: komerční prostory, byty
druh práce: vymezení jednotek a určení velikosti podlahových ploch
popis: Investor požadoval vymezení bytových a nebytových jednotek, společných prostor a kalkulaci velikosti podlahových ploch dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb pro prohlášení vlastníka.
zajímavost: V domě se v roce 1878 narodila světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná žena Ema Destinnová, vlastním jménem Emilie Kittlová.
lokalita: Prostějov
investor: bytové družstvo
objekt: bytový dům
druh práce: stanovení podlahových ploch
popis: Pro transformaci bytového družstva na společenství vlastníků bytových jednotek bylo potřeba stanovit velikost podlahových ploch pro připravované prohlášení vlastníka.
lokalita: Praha 5 - Jinonice
investor: majitel Sallerova výstavba s.r.o.
objekt: administrativní objekt
druh práce: zjištění podlahových ploch
popis: Dle metodiky DIN 277 byla zjištěna velikost podlahových ploch kancelářských prostor. Schema bylo použito pro stanovení výše nájmu.
lokalita: Lutín, Olomouc
investor: bytové družstvo
objekt: sídliště - panelový bytový dům
druh práce: zaměření podlahových ploch
popis: Úkolem měření bylo zjistit podlahovou plochu bytů panelového domu pro prohlášení vlastníka. Byty přecházely z družstevního do soukromého vlastnicví.
zajímavost: Od začátku 20. století je jméno obce spojeno s továrnou na čerpadla značky Sigma.
lokalita: Ostrava - Hrabůvka
investor: atelier, Statutární město Ostrava
objekt: bytové domy
druh práce: stavební zaměření
popis: Bytové domy čekala rekonstrukce oken, fasády a střešní krytiny. Z tohoto důvodu byly vyhotoveny pohledy a půdorysy obvodových zdí.
zajímavost: Jubilejní kolonie vznikala jako stylová čtvrť ve 20.letech minulého století podle architektonického návrhu žáka Jana Kotěry Jindřich Freiwalda (zavražděn nacisty během Pražského povstání v roce 1945). 605 bytů bylo určeno pro zaměstnance Vítkovických Železáren, které také stavbu financovaly. 23 domů má dnes statut kulturní památky.
lokalita: Ostrava - Zábřeh
investor: atelier, Statutární město Ostrava
objekt: průmyslový objekt - hala
druh práce: stavební zaměření
popis: Před vlastním projektem bylo třeba vytvořit aktuální a přesnou stavební výkresovou dokumentaci objektu v elektronické podobě.
lokalita: Zlín
objekt: rodinný dům
druh práce: stavební zaměření
popis: Majitel nemovitosti připravoval rekonstrukci v prvé fázi spočívajícící v zateplení obvodového pláště. Před vypracováním projektu bylo třeba zpracovat stávající stav, který neodpovídal původní dokumentaci.
lokalita: Praha - Staré město
objekt: byt
druh práce: stavební zaměření
popis: Stavební výkresová dokumentace stávajícího stavu bytu.
zajímavost: V sousedním domě se roku 1820 narodil český malíř, ilustrátor, grafik a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu Josef Mánes.
lokalita: Brno
investor: Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně
objekt: klášter
druh práce: stavební zaměření
popis: Rozsáhlý objekt kláštera měl fragmenty stavební dokumenace z části v papírové, z části v elektronické podobě. Cílem práce bylo vytvoření výkresové dokumentace nadzemních podlaží, podzemního podlaží a krovu. Stavba čtvercového půdorysu měla délku jedné strany 50 m.
zajímavost: Hospitálský řád sv. Jana z Boha, neboli milosrdní bratři, je laický církevní řád zaměřený na péči o nemocné. Milosrdný bratr MUDr.Celestýn Opitz provedl v roce 1847 v pražské nemocnici milosrdných bratří (dnes Nemocnice Na Františku na Starém Městě pražském) jako první v Evropě operaci v narkóze. V areálu brněnského kláštera zemřel v roce 1829 představitel obrozenecké generace Josef Dobrovský.
lokalita: Praha 5 - Jinonice
investor: majitel Sallerova výstavba s.r.o.
objekt: kancelářská budova
druh práce: zjištění podlahových ploch
popis: Kancelářské prostory administrativní budovy prošly rekonstrukcí a bylo třeba přeměřit jejich podlahovou plochu dle metodiky DIN.
lokalita: Stražisko, Prostějov
objekt: rodinná vila
druh práce: stavební zaměření objektu
popis: Předmětem práce bylo zpracování kompletní výkresové dokumentace vily z přelomu 19. a 20. století pro významnou pražskou rodinu s prostějovskými kořeny, a to včetně geometrického zaměření přilehlého pozemku.
zajímavost: Do malebné obce s řadou romantických staveb jezdil za odpočinkem první český starosta Prostějova Karel Vojáček, národní umělec Ladislav Pešek či autor kontaktních čoček a silonového vlákna prof.Otto Wichterle.
lokalita: Praha 8 - Ládví
objekt: byt
druh práce: podlahová plocha
popis: Investor požadoval přeměření plochy bytu, aby ověřil správnost údajů, ze kterých se stanovuje výše nájmu.
lokalita: Podlesí, Příbram
objekt: rodinný dům
druh práce: stavební zaměření
popis: Nový majitel nemovitosti nechal vyhotovit zaměření stávajícího stavu rodinného domu. To použil architekt pro projekt rekonstrukce.
lokalita: Chýňava, Beroun
investor: Římskokatlolická farnost Beroun, Arcibiskupství pražské
objekt: kostel sv. Prokopa
druh práce: stavební zaměření
popis: Pro plánované opravy krovu a fasády bylo třeba vyhotovit kompletní výkresovou dokumentaci kostela.
zajímavost: Ve věži kostela je instalován druhý nejstarší zvon v berounském okrese odlitý v roce 1518.
Z okolí jen výčtem: Neumětele - kůň Šemík, Tetín - sv. Ludmila, Zdice - kronikář Kosma, Hudlice - Josef Jungman, Baranov - Ota Pavel, Hýskov - František Nepil, Dřevíč - Karel Schwarzenberg, Podkozí - rezidence Petra Kellnera, Nižbor - sklárna
lokalita: Praha 5 - Stodůlky
objekt: administrativní objekt
druh práce: podlahová plocha
popis: V tomto případě bylo třeba provést přeměření podlahové plochy fitcentra za účelem stanovení přesné výše nájmu.
lokalita: Praha 8 - Libeň
objekt: bytový dům
druh práce: podlahová plocha
popis: Stanovení podlahové plochy bylo použito pro upřesnění nájemného a do dokumentace prohlášení vlastníka.
zajímavost: V sousedství hostinec Na Vlachovce, jehož historie sahá do roku 1850. Mezi lety 1973 a 1989 zde byl natáčen pořad Sejdeme se na Vlachovce.
lokalita: Opava
objekt: byt a krov
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Po konzultaci s projektantem bylo provedeno zaměření bytu a krovu pro půdní vestavbu.
lokalita: Čelákovice
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Dle požadavků architekta bylo provedeno zaměření stavajícího stavu nemovitosti. Výkresová dokumentace byla použita jako podklad pro studii a vypracování projektu.
lokalita: Brno
objekt: rodinný dům
druh práce: podlahová plocha
popis: Úkolem bylo zjištění podlahových ploch bytových jednotek v rodinném domě za účelem sestavení prohlášení vlastníka.
lokalita: Ledeč nad Sázavou
objekt: vila
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Výkresová dokumentace byla použita pro energetický audit, hypotéku a rekonstrukci nemovitosti.
lokalita: Ostrava - Stará Bělá
investor: Sallerova výstavba s.r.o., výstavba, pronájem a správa nemovitostí
objekt: kancelářské centrum
měřená plocha: 3500 m2
druh práce: zaměření podlahových ploch
popis: Cílem projektu bylo zaměření podlahové plochy kancelářského centra a vytvoření schémat jednotlivých podlaží budovy.
lokalita: Praha 1 - Malá Strana, Kampa
objekt: byt
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Cílem projektu bylo vypracování výkresové dokumentace bytu v jednom z historických domů na Kampě a zjištění jeho podlahové plochy.
zajímavost: Kampa je umělý ostrov na řece Vltavě oddělený od Malé Strany mlýnskou strouhou Čertovkou. Čertovka protékající mezi domy nápadně připomíná kanály v Benátkách. V nedaleké bývalé koželužně bydlel např.Josef Dobrovský, Vladimír Holan nebo Jan Werich.
lokalita: Kostelec na Hané
objekt: rodinný dům
druh práce: výkresová dokumentace
popis: Investor zakoupil nemovitost k rekonstrukci bez stavební výkresové dokumentace.
zajímavost: V obci se narodil Matouš Ulický, v červeném domku žil básník Petr Bezruč.
Dva dny po Bitvě u Slavkova 4. prosince 1805, se nedaleko utkali ruští a franouzští vojáci.
lokalita: Ohrozim, Prostějov
objekt: garáže
druh práce: výkresová dokumentace
popis: K bloku garáží bylo třeba vytvořit výkresovou dokumentaci stávajícího stavu pro stavební úřad.
lokalita: Čehovice, Prostějov
investor: Římskokatolická farnost Čehovice
objekt: farní kostel sv.Prokopa
druh práce: zaměření fasády
popis: Pro plánovanou opravu bylo třeba zakreslit fasádu kostela. Z výkresové dokumentace byla zjištěna plocha fasády, na základě které rozpočtáři stavebních firem vypracovali nabídky. Pracovníci památkové péče ve výkresech označili místa, která mají být opravena.
zajímavost: Na konci II. světové války byla Rudou armádou zcela zničena kostelní věž, která sloužila do té doby jako německá pozorovatelna.
lokalita: Dub nad Moravou, Olomouc
objekt: bývalá zemědělská usedlost
měřená plocha: 232 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Úkolem bylo vyhotovit stavební zaměření části zemědělské usedlosti, ke které se nedochovala žádná dokumentace. Výkresy byly použity pro rekonstrukci a pro ocenění nemovitosti bankou v rámci žádosti o hypotéku. O něco posději byla projektována domovní kanalizační přípojka.
zajímavost: V obci stojí monumentální barokní chrám Očišťování Panny Marie.
lokalita: Praha 1 - Staré město
objekt: byt
měřená plocha: 100 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Investor zakoupil byt bez výkresové dokumentace. Pro plánovanou rekonstrukci bylo třeba vypracovat výkresovou dokumentaci stávajícího stavu.
lokalita: Tišnov
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Pro stavební úřad bylo třeba provést zaměření rodinného domu, který se změnil po provedených stavebních úprávach.
lokalita: Boseň, Mladá Boleslav
objekt: chalupa
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Investor zakoupil nemovitost pro rekreační účely bez výkresové dokumentace. Rozdodl se pro rekonstrukci obytné části a stodoly. Pro rekonstruované i bourané objekty bylo třeba pořídit dokumentaci stávajícího stavu.
lokalita: Brno
investor: Magistrát města Brna
objekt: průmyslové garáže
měřená plocha: 740 m2
druh práce: zjištění podlahových ploch a výšek
lokalita: Brno
investor: Magistrát města Brna
objekt: průmyslový objekt
měřená plocha: 4000 m2
druh práce: zjištění podlahových ploch a výšek
popis: Objekt byl investorovi předán bez výkresové dokumentace. Pro jeho užívání bylo třeba vypracovat půdorysy jednotlivých podlaží, zakótovat místosti, určit jejich podlahové plochy a výšky, nakreslit několik řezů. Tyto podklady posloužily při rozdělení prostor nájemcům, kalkulaci energií a také při plánování využití jednotlivých prostor s ohledem na jejich rozměry.
lokalita: Vřesina, Ostrava
objekt: objekt pro firemní účely
měřená plocha: 438 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Stavba byla v době měření využívána ke komerčním účelům. Investor se rozhodl změtit část výrobních prostor na obytné místnost. Zaměření objektu bylo prvním krokem rekonstrukce, který byl nutný pro vypracování studie.
lokalita: Brno
investor: bytové družstvo
objekt: bytové domy
měřená plocha: 3100 m2
druh práce: zjištění podlahových ploch
popis: Bytové domy v družstevním vlastnictví přecházely do soukromého vlastnictví. Společně s tím došlo k transformaci bytového družstva na společenství vlastníků bytových jednotek. Při převodu bytových jednotek do soukromého vlastnictví je nutné stanovvit společné prostory, bytové jednotky, příslušenství k bytovým jednotkám, prostory ke komerčním účelům, podlahové plochy a vybavení bytových jednotek. Všechny tyto informace jsou potřebné do prohlášení vlastníka, které požaduje místně příslušný katastrální úřad. Naším úkolem bylo dodat všechny požadované údaje pro vypracování zmíněného prohlášení.
lokalita: Újezd u Černé Hory, Blansko
investor: Obec Újezd u Černé Hory
objekt: budova obecního úřadu
měřená plocha: 710 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Objekt obecního úřady prošel v minulosti mnoha úpravami. Dochovaná dokumentace byla v papírové podobě a již věrně nepopisovala skutečný stav budovy. Přesné zachycení stávajícího stavu nemovitosti posloužilo jako podklad pro vypracování projektu rekonstrukce.
lokalita: Ostrava - Poruba
objekt: galerie Nová síň
měřená plocha: 841 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Majitel budovy galerie plánoval objekt upravit tak, aby mohla být část prostor pronajmuta nájemcům. S ohledem na stavební úpravy z minulých let byla pro nemovitost vytvořena nová stavební dokumentace vycházející ze současného stavu. Ta byla předána architektonickému atelieru.
lokalita: Brno
objekt: krov
měřená plocha: 140 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu krovu
popis: Majitelé nemovitosti se rozhodli rozšířit obytné prostory domu o půdní vestavbu. Ke krovu byla pořízena výkresová dokumentace. V rámci zadání došlo i k částečnému zaměření patra pod půdou, aby z projektu bylo patrné, jaký bude vzhled celé nemovitosti.
lokalita: Němčice nad Hanou, Prostějov
investor: Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou
objekt: kostel sv.Máří Magdalény
druh práce: zaměření stávajícího stavu fasády
popis: Kostel sv.Máří Magdalény byl před plánovanou opravou fasády. Pro poptávkové řízení bylo třeba určit velikost ploch, na základě kterých stavební firmy sestavily své nabídky.
lokalita: Praha 1 - Nové Město
objekt: byty
měřená plocha: 200 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Byty nájemního domu procházely rekonstrukcí. V rámci ní byla pořízena výkresová dokumentace stávajícího stavu a zpracován projekt.
lokalita: Praha 6 - Ořechovka
investor: soukromá osoba / Pražská informační služba
objekt: Španielova vila
měřená plocha: 760 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Španielova vila na pražské Ořechovce měla pouze původní stavební plány od architekta Ladislava Machoňe z roku 1924. Úkolem bylo vypracovat kompletně novou dokumentaci stávajícího stavu.
zajímavost: Prof. Otakar Španiel (1881 - 1955) byl významný český sochař, řezbář, medailér, autor sochy T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí. Za nacistické okupace byl vězněn v internačním táboře Svatobořice. Jedním z jeho studentů byla Marie Uchytilová, autorka sousoší 82 lidických dětí, na kterém pracovala 20 let. Děti byly 2. července 1942 převezeny do vyhlazovacího tábora Chelmno (Kulmhof) a tam usmrceny výfukovými plyny ve vyhlazovacím automobilu.
lokalita: Olomouc
investor: Fakultní nemocnice Olomouc
objekt: bývalé sovětské armádní objekty
druh práce: stavební zaměření, projekt bouracích prací
popis: Investor se v rámci úprav areálu fakultní nemocnice rohodl odstranit některé objekty pocházející z období pobytu Sovětské armády v Olomouci. V rámci projektu bouracích prací byla vypracována výkresová dokumentace nemovitostí, zjištěna existence sítí, posouzen vliv bouracích prací na okolní prostředí a vypracovány projekty bouracích prací.
lokalita: Němčice nad Hanou, Prostějov
objekt: budova bývalého mlýna
měřená plocha: 720 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Rekonstrukce z přelomu šedesátých a sedmdesátých let ukrývala pod chromolitovou fasádou historické stavení němčického mlýna. V rámci práce byla vyprcována dokumentace stávajícího stavu, technická zpráva a pořízena fotodokumentace. Na základě těchto podkladů se investor rozhodoval, jak se stavbou dále.
lokalita: Čechy pod Kosířem, Prostějov
objekt: chalupa
měřená plocha: 230 m2
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Investor plánoval rekonstrukci nemovitosti doposud využívanou k rekreačním účelům. Pro vytvoření projektu nechal nejprve vypracovat dokumentaci stávajícího stavu.
lokalita: Prostějov
investor: oblastní spolek českého červeného kříže
objekt: budova
druh práce: zaměření stávajícího stavu
lokalita: Skalice, Znojmo
objekt: zámek, domov pro seniory
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Zaměření částí zámku se uskutečnilo v několika etapách dle probíhající rekonstrukce.
lokalita: Břežany, Znojmo
objekt: zámek, domov pro osoby se zdravotním postižením
druh práce: zaměření stávajícího stavu
popis: Zaměření částí zámku se uskutečnilo v několika etapách dle probíhající rekonstrukce.
lokalita: Ludíkov, Blansko
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
lokalita: Jindřichov na Moravě, Šumperk
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
lokalita: Podomí, Vyškov
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
lokalita: Příkazy, Olomouc
objekt: rodinný dům
druh práce: zaměření stávajícího stavu
lokalita: Prostějov
objekt: historická vila
druh práce: zaměření stávajícího stavu
lokalita: Vysočany, Blansko
objekt: hospodářská usedlost
druh práce: stavební zaměření
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí, Zlín
objekt: rodinný dům
druh práce: stavební zaměření
lokalita: Vyškov
objekt: rodinný dům
druh práce: stavební zaměření
lokalita: Výšovice, Prostějov
objekt: rodinný dům
druh práce: stavební zaměření
lokalita: Drnovice u Vyškova, Vyškov
objekt: rodinný dům
druh práce: stavební zaměření
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.