Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: bytové domy Brno |
O ZAMĚŘENÍ
Rozlišujeme následující typy zaměření:
Stavební zaměření podrobně charakterizuje nemovitost po stavební stránce. Zabývá se tím, jaký má objekt tvar a velikost, jakou má vnitřní dispozici. Výstupem stavebního zaměření je výkresová dokumentace, která věrně popisuje předmětný objekt.

Výkresovou dokumentaci zpravidla tvoří půdorysy, pohledy, řezy, technická zpráva, fotodokumentace, a to v tištěné a elektronické podobě. Nejcenější je soubor CADu ve formátu *.dwg, který může použít architekt, projektant nebo profesista a s výkresy pracovat. Ze souboru je možné exportovat *.pdf soubory pro snadné prohlížení a případný tisk.
Zaměření podlahových ploch je podoblastí zaměření stavebního a jde v něm o přesné stanovení ploch interiérů. Určení podlahových ploch bývá zejména u větších nemovitostí - bytových domů, kancelářských center a průmyslových objektů - natolik technicky a organizačně náročné, že jím bývají pověřování specialisté.

Bytová družstva potřebují podlahovou plochu jednotek pro prohlášení vlastníka, nájemníkům se z ploch vypočítává nájemné nebo rozpočítává teplo. Správa kancelářských center a průmyslových objektů využívá kalkulaci pro určení nájemného, pro organizaci procesů v objektu a správu prostor.
Výstupem měření jsou půdorysy a půdorysná schemata v elektronické nebo tištěné podobě.
Geodetické zaměření slouží k zachycení polohy nemovitosti v terénu. Častým případem je vyhotovení geometrického plánu.
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.