Kontaktujte nás:   
Ing. František Smutný   
tel.721 903 963   
frantisek.smutny@centrum.cz   
Galerie vybraných akcí:   
Zpracování osobních údajů   
| foto z měření: bytový dům Praha - Holešovice |
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Ať už měříme byty, provozovny, kanceláře či ředitelská pracoviště vždy usilujeme o ohleduplnost, diskrétnost ve snaze co nejméně narušit obvyklý provoz.
Komunikace možná v češtině a angličtině.
ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI PODLAHOVÝCH PLOCH:
a) měření podlahových ploch bytového domu dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. pro prohlášení vlastníka nebo jeho aktualizaci (používá se v případě převodu bytů z družstevního nebo podílového spoluvlastnictví do vlastnictví osobního)
b) měření podlahových ploch panelových domů pro prohlášení vlastníka časově, organizačně i nákladově úspornou metodou
c) zaměření ploch bytů, bytových domů, kanceláří, obchodů, komerčních center, výrobních prostor za účelem stanovení velikosti užívané plochy (u nových prostor nebo stávajících prostor tam, kde jsou pochybnosti o správné velikosti, možno vyhodnotit i dle metodiky DIN 277, směrnice GIF apod)
d) kalkulace ploch úřadů pro optimalizaci využití kanceláří
e) velikosti ploch jako podklad pro rozpočítání energií na teplo (vytápění, teplá voda)
f) výpočet ploch pro rozpočtářské práce (stavební firmy)
ZAMĚŘENÍ INTERIĚRŮ:
a) přesné zaměření bytů pro potřeby architekta, designéra
b) přesné zaměření interiérů firemních objektů pro projekt instalace provozu (prodejna, showroom, gastro provoz, skladovací hala apod)
c) podklady pro technické specialisty - vyhotovení stavební dkomumentace s příp. zachycení stávajících instalací (topení, elektro, zabezpečení, sanace)
d) půdorysy prostor pro správu nemovitostí, správu provozu, hygienu atd.
e) technická schémata prodejních, výstavních a společenských prostor zachycující geometrické tvary a velikosti prostor, průchodnost dveřních otvorů, přemístitelný a nepřemístitelný mobiliář, možnosti připojení na elektřinu, kanalizaci (výstavnictví, společenské akce)
STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ:
a) zaměření stávajícího stavu rodinného domu, bytu, bytového domu, budovy, firemního nebo historického objektu, nedokončené novostavby (pro rekonstrukci, hypotéku)
b) zaměření pro energetický audit a žádost o dotaci
c) stávající stav při změně užívání stavby (pro stavební úřad, podklad pro požárně bezpečnostní řešení, hygienu)
d) dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace (pasport stavby) dle přílohy č. 14 část 2., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (nejčastěji požaduje stavební úřad v těchto případech: dokumentace neexistuje, dokumentace neodpovídá realitě, dokumentace je nutná pro přidělení čísla evidenčního)
e) aktualizace a digitalizace roztříštěné a neúplné dokumentace
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ:
a) geometrický plán stavby, vklad do kastru
b) geometrický plán pro vyznačení průběhu věcného břemene
c) vytyčení hranic pozemku
d) vytyčení staveb před zahájením stavebních prací (vytýčení základů, liniových staveb)
e) fotogrammetrické zaměření (vytvoření 3D modelu tvarově komplikovaného objektu)
f) ortofoto plán (snímek v měřítku, který umožňuje odměřování)
g) vrstevnicový plán (zachycení tvaru terénu)
h) geodetická dokumentace odstranění stavby (pro potřeby IPR)
PRÁVNÍ SLUŽBY:
a) prohlášení vlastníka pro převod bytů do osobního vlastnictví, transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (SVJ)
S dotazy a poptávkami po ceně nás nezávazně kontaktujte.